Společnost Pipelife používá cookies k přizpůsobení webových stránek vašim potřebám. Soubory cookie, které jsou již v počítači, lze kdykoli smazat. Pokyny k výmazu lze nalézt v nastavení prohlížeče (v části "Nápověda" v nabídce prohlížeče). Více si přečtěte tuClose
Choose your region
NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

Udržíme vodu v naší zemi

Voda začíná být strategickou surovinou. Její nejběžnější zdroj, deště, jsou méně časté, zato daleko vydatnější. Intenzívní stavební činnost však zmenšuje plochy, na kterých muže dešťová voda vsakovat do země, většina relativně čisté srážkové vody je proto bez užitku odvedena do kanalizace. Kromě toho je odtok dešťové vody důležitý také při prevenci záplav. Odtoková zařízení jsou všeobecně spojována s povrchy jako jsou dlážděná parkoviště nebo střechy budov, které umožnují dešťové vodě spíše stéci s povrchu, než vniknout do země.

Novým, velmi žádoucím trendem v hospodaření s dešťovou vodou je její shromažďování (zadržování) nebo řízené vsakování do země. Sběrné nádrže umožnují, aby zadržovaná voda tekla do dešťové kanalizace nebo odvodňovacích trubek menší rychlostí, takže potoky a řeky nepřijímají v krátkém časovém intervalu nadměrný odtok, který by způsobil vylití vody z břehu.

Pipelife Czech s.r.o. nabízí sofistikovaný systém, sloužící ke vsakování nebo k zadržování vod.

Zjistěte o našem vsakovacím systému více! Všechny informace najdete na www.pipelife-raineo.com.

raineo