Vsakování a jímání dešťových vod

Systém Raineo®

Globální změny klimatu nás stále více vystavují extrémům: na jedné straně teplotním maximům a dlouhému suchu, na druhé přívalovým dešťům a záplavám.

Stále pokračující výstavba společně s prohřešky při hospodaření s vodou způsobují velmi často nedostatek vody.

Na druhé straně však záplavy přispívají k erozním jevům, znečišťování vody, zahlcování stávající kanalizační sítě a ve svém důsledku přinášejí i vyšší poplatky za dodávku pitné vody.

Pro efektivní zachycování, zadržování a využití dešťové vody, případně k jejímu

bezproblémovému vsakování do země slouží systém Raineo®.

Produkty

Vsakování a retence

Systém STORMBOX se používá k zachycování a vsakování dešťové vody ze střech obytných budov i technických objektů, skladovacích a manipulačních ploch.

Odlučovače lehkých kapalin

Používají se v místech, kde je nebezpečí znečištění okolí lehkými kapalinami (např. benzín, nafta). Musí zabezpečit, aby odloučená lehká kapalina nemohla být vypuštěna a neohrozila životního prostředí.

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.