Rozvod topné a chladící vody

CARBO oxyCRP

Technologická novinka v potrubním systému PP-R/PP-RCT Instaplast

Trubky, které jsou použity pro rozvody topné nebo chladící vody, musí splnit tlakové a teplotní zatížení při uvažované životnosti. Další důležitou vlastností těchto trubek by měla být ochrana proti pronikání kyslíků skrz stěnu trubky a následnému okysličování teplo/chladu nosného média. Tím chrání proti korozi citlivé kovové části (v kotli, v tepelném čerpadle apod.), které jsou instalovány v uzavřeném okruhu. Tento požadavek zcela splňuje nová generace třívrstvých trubek od firmy Pipelife - CARBO oxyCRP.

Struktura stěny PP-RCT/PP-RCT+CF+SA/PP-RCT
Popis trubky vícevrstvá trubka, střední vrstva z kompaundu, obsahující karbon a speciální aditiva pro zajištění kyslíkové bariery
Teplotní součinitel délkové roztažnosti 0,045 mm/(m.K)
Průměry

d (OD) 20 - 125 mm

Délka trubek 4 m
 Barva trubek 20 - 110 v šedé barvě, 125 v zelené barvě
Teplotní odolnost až do 90 °C
Aplikace uzavřené okruhy topné, resp. chladicí vody

TRUBKA CARBO oxyCRP HEAT

Trubka s ohledem na vyšší teplotu teplonosného média má silnější stěnu než u varianty trubky pro chladící okruhy. Vzhledem k tomu, že je vyrobena z materiálu PP-RCT, je tloušťka slabší, než bylo v případě trubky vyrobené z materiálu PP-R.

TRUBKA CARBO oxyCRP COOL

Trubka je méně tepelněji namáhaná, proto může mít slabší stěnu než je u varianty trubky pro topná média. Větší vnitřní průměr umožňuje vyšší hmotnostní průtok chladícího média.

Výhody TRUBEK CARBO OXYCRP HEAT / COOL

 • kyslíková bariéra - ochrana citlivých částí tepelných/chladicích zdrojů v okruhu
 • minimální teplotní koeficient délkové roztažnosti – 0,045 mm/(m.K)
 • vyšší teplotní odolnost až do 90 °C
 • vyšší tlaková odolnost při vysokých teplotách až o 50 %
 • vyšší průtok až o 20 % s ohledem na menší tloušťku stěny trubky
 • standardní svařovaní jako u PP-R (bez dalších úprav trubky), kompatibilita
 • záruka 10 let
 • nižší opotřebeni řezacích nástrojů

VHodné aplikace

 • rozvody k distribučním otopným soustavám (HEAT)
 • radiátorové rozvody (HEAT)
 • rozvody teplé vody s cirkulací (HEAT)
 • rozvody chladicího media pro chlazení (COOL)
 • chemické a průmyslové aplikace (HEAT/COOL)

Carbo oxyCRP

Jedinečná třívrstvá trubka pro tlakové aplikace nyní 100% vhodná i pro uzavřené tlakové okruhy.

Pro vytápění i chlazení vašich domů a kanceláří.

Business persons around the office building
Business persons around the office building

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.