Odvedení odpadních vod

Odpadní systémy mají podstatnou roli v rámci zdravotně technických instalací.

Součástí vodního okruhu v budovách je rovněž odvedení odpadních vod od zařizovacích předmětů (umyvadla, WC mísy, vany, sprchy), ale rovněž spotřebičů pracující s vodou (myčky, pračky).

Odpadní systémy – přípojky a hlavní stoupací potrubí maji tedy rovněž podstatnou roli v rámci zdravotně technických instalací. Sbírají vodu, kterou pak odvádí do kanalizační sítě, či jímek ať už pro vývoz či pro úpravu na šedou fotu a její zpětně využití.

Odpadní systémy pro vnitřní kanalizaci musí odpovídat současným technickým  požadavkům – první požadavek je odolnost zvýšené teplotě splašků.

Vyšší nároky na komfort bydlení přinesly druhý požadavek – aby potrubí generovalo co nejmenší hluk. Proto Pipelife nabízí pro vnitřní kanalizaci dva systémy:

Systém standardní HT PP a systém MASTER 3 PLUS, speciálně vyvinutý pro místa, kde je zapotřebí minimalizovat hlukový projev potrubí.

Odvedení odpadních vod

HT_system

Odpadní systém HT PP

Spolehlivé odvedení splaškových vod zaručí HT odpadní systém z polypropylenu. 

Tichý odpadní systém MASTER 3 PLUS

Ve srovnání se systémem HT PP přináší nový systém výrazně nižší hlučnost při odvodu odpadních vod uvnitř budov.

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.