Tichý odpadní systém MASTER 3 PLUS

VZNIK HLUKU – NEŽÁDOUCÍ EFEKT PŘI ODVODU ODPADNÍCH VOD

Rezonance vzduchu v dutině a vibrace stěny jsou podstatou velké části hudebních nástrojů, v nežádoucím smyslu však také obecnou příčinou hluku jako takového. Systém MASTER 3 PLUS oba tyto efekty omezuje - vzniku některých kmitů účinně zabraňuje, další hned v zárodku tlumí, nedovolí rezonanci systému.

Materiál PP-CO/PP-MV/PP-CO
Průměry D (OD)

32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 a 160 mm

Délky 150, 250, 500, 1000, 1500, 2000 a 2650 mm
Způsob spojování hrdlové spoje

Konstrukce trubek systému MASTER 3 PLUS

Stěny potrubí systému MASTER 3 PLUS jsou vyrobeny ze tří vrstev.

 • Hladká vnitřní vrstva je vyrobena z polypropylenového kopolymeru (PP-CO). Tato část potrubí neumožňuje přilnutí špíny a je částečně odpovědná za zvukovou izolaci.
 • Vyrobená z minerálně obohaceného polypropylenu (PP-MV), vyztužená střední vrstva je zodpovědná za vysoký stupeň obvodové a podélné tuhosti a výjimečnou trvanlivost. Díky svým vlastnostem je tato vrstva zodpovědná hlavně za potlačení zvuku.
 • Hnědá vnější vrstva díky svým vlastnostem dává trubce vysokou rázovou odolnost i při nízkých teplotách. Je vyrobena z polypropylenového kopolymeru (PP-CO).

VLASTNOSTI TVAROVEK

 • vysoká hmotnost a větší tloušťka stěny
 • vyšší kruhová tuhost (SN4)
 • vysoká zvuková izolace
 • vyšší hmotnost vede ke zvýšené akustické izolaci
 • design tvarovek optimalizovaný pro průtok
 • nový tvar hrdla umožňuje hladký přechod mezi vloženým koncem trubky a tvarovkou - tím se snižuje hydraulický odpor
 • odbočky s náběhem
 • hydraulicky optimalizované odbočky umožňují připojení více domácností k svodovému potrubí

VÝHODY SYSTÉMU

Interakce 3 vrstev a jejich speciálních vlastností dává řadu pozitivních vlastností potrubnímu systému MASTER 3 PLUS:

 • vysoká kruhová a podélná tuhost
 • vysoký průtok odpadních vod
 • vynikající zvuková izolace

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU

Hladina hluku LAFeq, nT [dB (A)] pro MASTER 3 PLUS – prostor „Suterén – za instalační zdí“ ve vztahu k VDI 4100 naměřené ve Fraunhofer- Institut für Bauphysik IBP ve Stuttgartu – zkušební zprávy P-BA90/2018 a P-BA91/2018.
Objemový průtok l/s 0,5 1,0 2,0 4,0
s objímkami Bismat 1000 <10 <10 11 15
s objímkami Bismat 2000 <10
11 15 19
s plastovými objímkami MASTER 3 PLUS - 12 17 21

APLIKACE

Zvukově izolační kanalizační systém MASTER 3 PLUS je určen pro použití v obytných budovách a průmyslových instalacích.

Příklady oblastí použití:

 • byty
 • rodinné a bytové domy
 • renovace / rekonstrukce stávajících zařízení
 • tovární instalace
 • kuchyně, průmyslové prádelny
 • školy, nemocnice
 • hotely, pečovatelské domovy

V těchto zařízeních lze systém MASTER 3 PLUS použít k výstavbě:

 • potrubí a kolektory
 • čističky odpadních vod
 • ventilační kanály

ZVLÁŠTNÍ APLIKACE

Díky nadstandardním vlastnostem lze systém použít například ke konstrukci:

 • zařízení na odstraňování prachu (centrální vysavače);
 • pro vypouštění chemicky agresivní odpadní vody v rozmezí pH ~ 2 (kyselé) až pH ~ 12 (alkalické)

Ve srovnání s klasickým HT a původním systémem MASTER 3 přináší nový systému MASTER 3 PLUS ještě lepší akustické vlastnosti týkající se tlumení hluku.

bathrooom
bathrooom

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.