Novinky

Aktualizace a rozšíření v programu CADKON+ MEP

Ve spolupráci se společností GRAITEC jsme pro Vás připravili aktualizaci a rozšíření kanalizačních a potrubních rozvodů v programu CADKON+ MEP (profese ZTI, UT, VZT a chlazení).

Top view of young architect, thinking about new project, he is lean on the table. Work at home.

Program PIPELIFE PODLAHY

Ve spolupráci s firmou PROTECH jsme pro Vás také připravili sofistikovaný nástroj pro návrh teplovodního podlahového vytápění, který provádí výpočty dle ČSN EN 1264:1998 Podlahové vytápění.

Cad_details

Programy Protech

PROTECH patří u nás k nejrozšířenějšímu software pro uvedenou oblast. Programy jsou průběžně doplňovány a rozšiřovány v návaznosti na legislativu a vývoj nových výpočtových norem.

Předizolované potrubí Aqualine Izo Cool

Zajistí vždy spolehlivý transport vody nebo tlakové kanalizace i v místech nestandardního

uložení. Díky izolační vrstvě pomůže bezpečně vyřešit tok v místech, kde není možné z technických důvodů uložit potrubí do nezámrné hloubky nebo je dokonce nutné vést potrubí po povrchu, např pod mosty.

UNIBETAPLUS - Nová potrubní řada v systému PP-R/PP-RCT

Od 1.7.2023 byl systém PP-R/PP-RCT Instaplast rozšířen o novou potrubní řadu. Jedná se o celoplastové trubky z materiálu PP-RCT v rozměrové řadě S3,2. Trubky jsou nabízeny pod brandem UNIBETAPLUS v dimenzích 20, 25 a 32 – zatím v délkách 4 metry.

Vylepšené tiché odpadní potrubí Master3Plus

Trend záměny běžných odpadních systémů za systémy s vyššími parametry – hlavně útlumovými – je stále častější. Jedním z lídrů inovací v tomto segmentu trhu je naše společnost, která přichází na trh s vylepšeným tichým odpadním Master3Plus.

aqualine titulka

PIPELIFE INFO - AQUALINE ROBUST

Vážení zákazníci, v souvislosti se sjednocením sortimentu v rámci holdingu Pipelife můžete po přechodnou dobu obdržet trubky Aqualine ROBUST s ochranným pláštěm z PP. Trubky s ochranným pláštěm z PP splňují všechny deklarované vlastnosti stejně jako trubky s PE ochranným pláštěm, včetně použití pro náročné bezvýkopové technologie.

Měníme náš vizuální styl!

A pevně doufáme, že se Vám tato změna bude líbit. Stejně tak, jako se mění a vyvíjí komunikace v běžném životě, mění se i styl komunikace jednotlivých značek. Po mnoha letech své úspěšné činnosti jsme se tak rozhodli pro přípravu nového moderního loga a spolu s ním celé vizuální identity, která naši společnost utváří. 

Novinka v PP-R/PP-RCT systému INSTAPLAST

Po náročném vývoji a následných úspěšných testech v ITC Zlín (splnění požadovaných technických parametrů, certifikace) společnost Pipelife Czech zahájila standardní výrobu trubek CARBO oxyCRP. Jedná se o vícevrstvé trubky na bázi PP-RCT s kyslíkovou bariérou ve střední vrstvě.

Novinka - Trubka Ter heat pump

Společnost Pipelife Czech s.r.o. ve spolupráci s Terrendis - výrobcem předizolovaného potrubního systému představuje novinku v tomto sortimentu – předizolovaný potrubní systém s integrovanými chráničkami pro vedení elektroinstalace a regulačních kabelů. 

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.