Programy PROTECH

PROTECH patří u nás k nejrozšířenějšímu software pro uvedenou oblast. Programy jsou průběžně doplňovány a rozšiřovány v návaznosti na legislativu a vývoj nových výpočtových norem.

Nabídka pokrývá oblast hodnocení budov a technických zařízení budov. Je-li to pro vlastní praxi potřeba, jsou programy buď přímo nebo nepřímo propojeny, aby bylo možné výstup z jednoho programů převzít jako vstup do navazujícího programu.

Lze vybrat programy, které jsou orientovány jen na hodnocení energetické náročnosti budov, nebo sestavit topenářskou linku počínaje výpočtem tepelných ztrát, dimenzováním otopných těles nebo podlahových smyček, návrhem vlastní otopné soustavy a v závěru kontrolou spalinové cesty v programu Komín.

 • Hodnocení energetické náročnosti budov
 • Dimenzování otopných a chladících soustav
 • Rozvod kapalin, vnitřní vodovody
 • Kotelny
 • Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA (Honorář)
foto

Práce s programy je podporována rozsáhlou databází výrobků, která je udržována ve spolupráci s dodavateli.

V databázi nyní naleznete tyto naše systémy:

 • KG systém
 • HT systém
 • Systém Master 3 plus
 • Systém Radopress
 • PE-RT/AL/PE-RT
 • PE-RT/Evoh/PE-RT
 • Systém PP-R Instaplast
 • PP-R S5
 • PP-R S3,2
 • PP-R S2,5
 • UNIBETA
 • CARBO
 • CARBO oxy HEAT/COOL
 • CARBO oxy HEAT
 • CARBO oxy COOL
 • Systém PE 100
 • Aqualine RC1
 • Aqualine RC2
 • Aqualine Robust

Náš výše zmíněný sortiment naleznete v databázi od verze programu CD680 a v rámci aktualizace programu minimálně na výše zmíněnou verzi CD680 je vám k dispozici automaticky.

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.