Systém vícevrstvých trubek a lisovaných tvarovek RADOPRESS pro radiátorové rozvody

RADIÁTOROVÁ PŘIPOJENÍ POMOCÍ VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ RADOPRESS

Sortiment systému RADOPRESS pokrývá prakticky všechna použití v oblasti instalace topení a navíc nyní je rozvod levnější než systém rozvodů realizovaných z mědi. Bohatá výrobní mnohostrannost systému RADOPRESS nabízí pro všechny případy technická a ekonomicky uspokojivá řešení i pro aplikaci radiátorových rozvodů.

TYPY INSTALACÍ

JEDNOTRUBKOVÝ SYSTÉM

Nejjednodušší způsob připojeni radiátorů – řadově za sebou. S ohledem na kumulovaný odpor všech prvků otopné soustavy je nutno instalovat výkonné oběhové čerpadlo.

DVOUTRUBKOVÝ SYSTÉM

Pro instalaci dvoutrubkového systému bez centrálního rozdělovače otopného okruhu je nejlépe vhodný systém RADOPRESS s vícevrstvými trubkami. Velka paleta rozměrů D 16 až D 63, jakož i náš široký sortiment tvarovek umožňuje rychlé, bezpečné a bezproblémové provedeni dvoutrubkového systému.

SYSTÉM S ROZDĚLOVAČEM

Pro připojení otopných těles jsou zpravidla postačující trubky s průměrem 16. U otopných těles s velmi velkým výkonem a velkým tepelným spádem je nutné připojeni s trubkou o větším průměru.

Hlavní prvky systému

Je to vícevrstvé potrubí typu PE-X/AL/PE-X, případně PE-RT/AL/PE-RT – v malých průměrech (do 20 mm) ohebné i ručně a tudíž zrychluje a zlevňuje montáž, pokud eliminuje nutnost použití kolen pro změnu směru. Dále jsou to mosazné tvarovky s lisovací konturou TH.

Připojení otopného tělesa

PŘÍMÉ TRUBKOVÉ PŘIPOJENÍ

Nejjednodušší a nejpříznivější variantou přípojky otopného tělesa je přímé připojeni trubek svěrným šroubovým spojením.

PŘIPOJOVACÍ SADY

Jsou-li otopná tělesa připojena z podlahy nebo ze stěny, můžete použit i pochromovaná připojovací kolena a T- přípojky RADOPRESS. Připojeni vícevrstvých trubek se provádí lisovaným spojením.

Bohatá výrobní mnohostrannost systému RADOPRESS nabízí pro všechny případy technická a ekonomicky uspokojivá řešení i pro aplikaci radiátorových rozvodů.

Closeup on woman's hand adjusting thermostat valve
Closeup on woman's hand adjusting thermostat valve

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.