Systém revizních a vstupních šachet

Systém revizních a vstupních šachet

Plastové šachty představují moderní, ekologickou alternativu těžkých, objemných a na údržbu náročných konstrukcí z betonu. Trvalá těsnost plastových systémů nabývá na významu v době často se opakujících záplav, výborná chemická odolnost je důvodem jejich širokého nasazení v oblastech s agresivními podzemními vodami nebo splašky. PIPELIFE Czech s.r.o. nabízí komplexní plastový systém pro dopravu odpadních vod. Jeho součástí jsou kanalizační šachty průměru od 200 až do 1000 mm.

Používají se pro místa s běžným i vysokým dopravním zatížením, mohou být instalovány na libovolném kanalizačním řadu ve městech i na vesnici. Jsou vhodné rovněž pro drenážní systémy a systémy hospodaření s dešťovou vodou RAINEO.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Materiál PP
Dimenze 200 až 1000 mm
Maximální hloubka 6 m
Maximální hladina podzemní vody 5 m

Výhody

  • Nízká hmotnost 
  • Jednoduché a rychlé spojování
  • Stavebnicová variabilní konstrukce 
  • Kompatibilita s plastovým potrubím 
  • Trvalá těsnost
  • Plovoucí poklopy = vozovky bez poruch
  • Atypická výroba libovolného úhli


Trvalá těsnost plastových systémů nabývá na významu v době často se opakujících záplav, výborná chemická odolnost je důvodem jejich širokého nasazení v oblastech s agresivními podzemními vodami nebo splašky. 

déšť silnice
déšť silnice

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.