ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY

Řešení pro rodinné domy

V rámci řešení pro rodinné domy nabízíme dva základní balíčky zahrnující závlahu zeleně a opětovné využití dešťové vody v domě. Balíčky jsou navrženy tak, aby zahrnovaly veškeré nezbytné komponenty pro hospodaření s dešťovou vodou pro zvolený účel.

Princip řešení: Dešťová voda je před vstupem do retenční nádrže zbavena jemných mechanických nečistot ve filtrační šachtě osazené filtračním sítem o jemnosti 700 mikronů. Přečištěná voda natéká do retenční nádrže, kde je kontinuálně sledovaná hladina vody pomocí hydrostatické hladinové sondy, jež je součástí sady pro měření hladiny vody v nádrži, která dále zahrnuje, kabeláž k sondě a zobrazovací jednotku pro sledování stavu hladiny a nastavení spínacích bodů čerpadla a ventilu. V nádrži je umístěno ponorné čerpadlo s vlastní řídící jednotkou a ochranou chodu na sucho. Součástí čerpadla je expanzní nádoba, jež zajišťuje hladký chod bez vzniku tlakových rázů při vypínání a zapínání čerpadla. V období sucha, kdy není dostatek dešťové vody v nádrži je nádrž alternativně plněna pitnou vodou z řádu, a to otevřením přívodu pitné vody pomocí zónového ventilu s elektrickým pohonem. Napouštění nádrže pitnou vodou z řádu se odvíjí dle uživatelsky nastavených minimálních a maximálních hladin. Pro sledování množství spotřebované vody lze využít námi navrhovaný vodoměr, který se osadí na straně výtlaku čerpadla. V rámci opětovného využití dešťové vody v domě je řešení doplněno o kartridžové filtry sloužící pro jemnou filtraci mechanických nečistot a sorpci rozpuštěných látek na aktivním uhlí.

Kromě retenčních nádrží jsou veškeré komponent zvoleny tak, aby byly univerzální pro každou instalaci. U retenční nádrže je třeba dle specifik projektu zvolit vhodný minimální objem, který se odvíjí od místních hydrometeorologických podmínek, celkové ploše střechy domu a ploše zahrady se zamýšlenou zálivkou. V případě opětovného využití dešťové vody v domě je dále důležitý celkový počtu osob v domě. S ohledem na výběr vhodné velikosti nádrže Vám rádi poradíme.

Balíček závlaha

- vstupní filtrační šachta DN400,

- retenční nádrž (2 – 8 m3),

- ponorné čerpadlo Blue Line/LEO (4,5 m3/h, H = 20 m)

- Expanzní nádoba 25 l

- Sada pro měření hladiny vody s ovládáním čerpadla a ventilu

- Zónový ventil 3/4“

- Vodoměr 3/4“

Balíček opětovné využití vody v domě

- vstupní filtrační šachta DN400,

- retenční nádrž (2 – 8 m3),

- ponorné čerpadlo Blue Line/LEO (4,5 m3/h, H = 20 m)

- Expanzní nádoba 25 l

- Sada pro měření hladiny vody s ovládáním čerpadla a ventilu

- Zónový ventil 3/4“

- Vodoměr 3/4“

- Dodatečná filtrace jemných mechanických nečistot a filtrace aktivním uhlím

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.