Záchyt a odvodnění

Podtlakové odvodnění střech

Podtlakový systém Pipelife splňuje požadavky norem UNI EN 1519 a může být použit pro odvádění odpadních vod a srážkových vod uvnitř budov při max. teplotě přenášeného média 95 °C. Konstrukční řešení podtlakového systému zajišťuje průtok vody v celém průtočném profilu bez vzniku vzduchových kapes, čímž výrazně zvyšuje kapacitu a rychlost pro odvod dešťové vody. Podtlakový systém je vhodný pro:

• ploché střechy (klasické nebo obrácené pořadí vrstev, těžké nebo lehké subkonstrukce)

• sedlové střechy (střešní vtoky jsou instalovány ve střešních žlabech)

• zelené střechy

Bližší informace k podtlakovému systému naleznete v katalogu PIPELIFE Podtlakové odvodnění střech.

Uliční vpusti

Uliční vpusti jsou vhodné zejména pro odvodňovací systémy pozemních komunikací, dají se ovšem použít i pro jednobodové odvodnění pozemních ploch s potřebou odvodu dešťové vody. Vpusť je vybavena lapačem písku (vhodné pro silnice které se v zimě často udržují). V případě prodloužení teleskopem je možnost použít i kalový koš. Kompletní uliční vpust také disponuje sifonem, který zabraňuje vycházejícímu zápachu z kanalizace.

 

Rozměr OD 400
Výška 750 mm
Výtok se sifonem

DN/OD 110, 125, 160 nebo 200

Materiál PP
Lapač písku 40 dm3
Prodloužení Korugované potrubí DN/ID 400 (PRAGMA+ID) nebo PVC-U DN 315 s utěsněním uliční vpustě 400 x 315 mm (teleskop).
 

Tuhé drenáže PRAGMA DRAIN Z PP

Jde o drenážní potrubí vyráběné z potrubí PRAGMA+ID v kruhových tuhostech SN8, SN12 a SN16. Potrubí PRAGMA+ID se vyrábí dle normy ČSN EN 13476-3. Vnitřní stěna je hladká, vnější profilovaná s dutými žebry.

Trubky jsou lehké, stabilní, o stavební délce 6 m. Plocha průřezů drenážní trubky je min. 50cm2 /m pro DN/OD a min 100cm2 /m pro potrubí DN/ID. Potrubí se vyrábí ze štěrbinovými zářezy šířky 1,2 - 6,0 mm a délky 12,0 až 13,7 mm. Díky dostání několika variant kruhových tuhostí (8 kN/m2 u SN 8, 12 kN/m2 u SN12 a 16 kN/m2 u SN16) a také volitelnosti stupně perforace (120°, 220°, 360°) je možné vybudovat ucelený drenážní systém v téměř jakýchkoli podmínkách.

 

Materiál Polypropylén (PP-HM)
DN/OD - jmenovitý rozměr, vnější průměr DN 150
DN/ID - jmenovitý rozměr, vnitřní průměr

od 200 do 1000 mm

Kruhová tuhost SN ≥ 8, 12, 16 kN/m²)
Dodávané délky 6 m
Hrdlo navařené, tuhé
Plocha průřezu min. 50 cm²/m pro DN/OD a min 100 cm²/m pro potrubí DN/ID
Životnost 100 let
Max. hloubka uložení SN 8: 5 až 8 m, SN 12/SN 16: až 12 m
 

VYSOKOPEVNOSTNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM Q-DRAIN

Základem vysokopevnostního drenážního systému Q-DRAIN jsou osvědčené třívrstvé plnostěnné trubky PVC QUANTUM. Výhodné vlastnosti PVC jsou u nich dále výhodně modifikovány, proto jde o nejdokonalejší PVC kanalizační systém na českém trhu. Vhodná perforace trub PVC QUANTUM je cestou k získání dokonalého systému pro drenáže.

Kruhová tuhost trubek při běžných požadavcích na geometrii perforace zůstává blízká výchozí hodnotě (SN 12). Tak jako kanalizační systém může i Q-DRAIN využít širokou nabídku tvarovek SDR 34 o vysoké kruhové tuhosti, lze však použít i tvarovky běžného kanálu. Q-DRAIN se dodává v délce 6 m. Standardní nabízené úhly perforace jsou 180, 220 a 360°. Dle specifikace zákazníka lze provést libovolnou perforaci (úhel, počet i šířku otvorů).

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.