Regulace odtoku

Regulované vsakování

Pokud je povolený odtok do veřejné kanalizace omezen maximálním průtokem, reguluje se velikost průtoku (odtoku ze zařízení) v odtokových šachtách. Nejjednodušší je použití excentrického přípravku s otvorem. Průtok je určen velikostí a polohou excentrického otvoru v regulátoru průtoku. Je značně ovlivňován výškou hladiny nad otvorem přípravku.

Rovnoměrný průtok při kolísající výšce hladiny zaručí v dynamickém provozníím režimu i tzv. vírový regulátor. 

Pro regulovaný odtok dešťových vod u středních a větších objemů lze využít vírový ventil.

 

Volba průměru otvoru v regulátoru odtoku

Průtok v l/s Průměr v mm
1 25
2

36

3 44
4 51
5 57
6 62
7 67
8 72
9 76
10 80
15 95
20 110
25 123
 

Vírový ventil

Vírové ventily slouží k regulaci odtoku dešťových vod (0,2 - 100 l/s) z retenčních a vsakovanách objektů do dešťové kanalizace. Každý z ventilů je navržen na mííru konkrétnímu projektu, v závislosti na tlakové výšce a maximálnímu povolenému odtoku do kanalizace.

Ventily jsou určeny k instalaci do betonových a plastových regulačních šachet DN630 či jímek o min. DN630 - 1000, a to dle kontrétního typu ventilu. Ventily se pomocí montážních prvků uchycují na vnitřní stranu pláště regulačních objektů a dále jsou napojeny na odtokové potrubí o příslušném DN.

Princip fungování

Regulace odtoku vody je na bázi turbulentního proudění, kdy v regulační komoře vzniká vzduchový polštář, který zajišťuje požadovanou regulaci. Turbulentní proudění v regulační komoře ventilu vzniká po dosažení specifické maximální výšky vodního sloupce určené dle konkrétního projektu. Jedná se o tzv. pod zlomu, kdy se gravitační proudění mění na turbulentní.

Hlavní rysy ventilu

  • nerezová kontrukce bez pohyblivých částí
  • turbulentní proud uvnitř ventilu minimalizuje riziko ucpání
  • výroba na míru dle specifikací projektu s možností různých typů bezpečnostního prvku (Hurricane, Typhoon, Tornado)
  • umožňuje montáž v betonových a plastových regulačních objektech (šachty, jímky)
  • regulace průtoku od 0,2 l/s až po 100 l/s

 

 

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.