Čerpání a automatizace

Přečerpávací šachty

Šachty jsou určeny k přečerpávání splaškových a dešťových vod. Jde o ideální řešení pro napojení na výše uloženou gravitační kanalizaci. Vodotěsné šachty jsou opatřeny gravitačním přítokem a tlakovým odtokem. Šachty určené k čerpání dešťové vody lze dále opatřit přepadem pro gravitační odvod do přidružených vsakovacích objektů. Přečerpávání zajišťují čerpadla spínaná plovákem, elektrodovou nebo ultrazvukovou sondou, případně lze navrhnou řešení s hydrostatickou hladinovou sondou.

Konstrukce šachet

Nádrže jsou vyráběny z vodostavebního železobetonu B30V8, případně B45V8, který odpovídá třídě C35/45 ČSN EN 206-1. Výrobce zaručuje vodotěsnost nádrží s doložením protokolu o vodotěsnosti. Dle potřeby jsou do nádrží před zabetonováním osazovány průchodky pro nátokové potrubní vedení. Výtlačné potrubí je nutné dodatečně utěsnit buď mechanickým těsněním nebo maltovou směsí ERGELIT. Součástí nádrží jsou železobetonové zákrytové desky s osazením proti vodorovnému posunutí a zámkem pro těsnění mezi nádrží a zákrytovou deskou. Zákrytové desky jsou dimenzovány pro zatížení třídy D 400. V zákrytové desce jsou provedeny otvory pro manipulaci s čerpadly a vstup do šachty. (Počet a tvar vstupních otvorů se může lišit podle konkrétního řešení.) Samotné šachty lze vyrábět i v dalším materiálových provedení, např. dvouplášťové PP pro obetonování na místě určení.

Technologické provedení

Šachta je osazena čerpadly dle parametrů uvedených v projektové dokumentaci. Čerpadla jsou osazena na vodících tyčích a jejich manipulace je zajištěna pomocí nerezového řetězu nebo lana. Na výtlačném potrubí je osazena zpětná litinová klapka, která zabraňuje zpětnému toku vody v době nečinnosti čerpadel. Dále jsou osazena litinová uzavírací šoupata a dle projektové dokumentace další armatury (koncovka na proplach, průtokoměr atd.). Ovládání čerpadel je zajištěno pomocí řídící jednotky PLC, jež je zabudována do elektrické rozváděcí skříně spolu s další nezbytnou elektronikou. Rozváděč může být umístěn na stojánku (plast, pozink), zděném podstavci, nebo na fasádě. Nastavení provozních hladin čerpadel může být řešeno hydrostatickými sondami, plovákovými spínači, nebo kombinací plovákových spínačů a elektrod. Systém ovládání čerpadel (MaR) lze přizpůsobit dle zkušeností místních provozovatelů.

 

 

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.