Outside of Logistics Warehouse with Open Door, Delivery Van Loaded with Cardboard Boxes. Truck Delivering Online Orders, Purchases, E-Commerce Goods, Wholesale Merchandise.

ŘEŠENÍ PRO HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU U KOMERČNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

KONTAKTUJTE NÁS
road drainage picture

COMMERCIAL STORMWATER SOLUTIONS

LEARN MORE

PROMYŠLENÉ ŘEŠENÍ NA MÍRU

Probíhající globální změny klimatu nás stále častěji vystavují extrémním meteorologickým jevům, jež se typicky vyznačujících nedostatkem, nebo výrazným nadbytkem vody. Letní sucha se v podnikatelském sektoru mohou projevit nedostatkem procesní vody ve výrobě a zvyšováním energetických nákladů na chlazení budov a výrobních linek. Naopak extrémní srážky mohou způsobit zaplavení objektů sloužících pro podnikatelskou činnost. 

Řešení PIPELIFE je cestou pro adaptaci na změnu klimatu. Díky vhodné kombinaci našich produktů jsme schopni dešťové vody sbírat v místě jejich vzniku, vhodně čistit, zadržovat, vsakovat, regulovaně odvádět do kanalizace a čerpat pro opětovné využití. Naše řešení Vám rádi doplníme o chytré prvky pro vzdálený monitoring hladin vody, procentuálního zaplnění zásobníků či řízení a monitoring čerpacích stanic, a to vše prostřednictví našeho cloudového rozhraní SMARTHUB.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DEŠŤOVOU VODU

  • Odvodnění ploch: Dle povahy odvodňovaných ploch nabízíme celou řadu produktů.  Pro střechy objektů používáme systém podtlakového odvodnění. Pro povrchy silnic, chodníků a parkovišť využíváme liniové či bodové drenáže, nebo uliční vpusti.
  • Čištění: Pro separaci a filtraci mechanických nečistot používáme sedimentační a filtrační šachty. Pro separaci lehkých kapalin, zejména ropných látek (C10-40), používáme odlučovače lehkých kapalin.
  • Záchyt a vsakování: Pro sběr, opětovné využití, či řízené vsakování dešťové vody do podzemí používáme osvědčený modulární systémy STORMBOX skládané z PP boxů. Dále používáme podzemní retenční nádrže různých tvarů a objemů.
  • Regulace průtoku: V případech kde dešťovou vodu nelze vsakovat nabízíme regulační prvky, které zajistí, aby nedošlo k překročení maximálního průtoku dle regulí vodoprávního úřadu.
  • Opětovné využití: Systémy doplněné o čerpací jímky umožňují zadrženou dešťovou vodu využívat jako užitkovou pro zalévání zeleně, kropení a čištění ulic, nebo jako náhradu za vodu pitnou na splachování toalet, pokud to hygienické normy a předpisy umožní. Tímto opatřením šetříme s drahou pitnou vodou.

Pro více informací si stáhněte naši brožuru.

Chytré parkoviště Zubří

Nový retenční systém STORMBOX II, který byl zabudován pod novým parkovištěm v Zubří. Investujte do řešení, které Vám umožní monitorovat funkčnost podzemní infrastruktury pro hospodaření s dešťovou vodou.

Autumn colors fade as a rainy breezy day soaks the back patio and garden

Úspora financí i zdrojů

Podzemní systémy Pipelife pro sběr dešťové vody jsou již oblíbené po celé Evropě díky své modulární konstrukci, vysoké kapacitě, jednoduché instalaci a údržbě. Inteligentní sběr dešťové vody kombinuje odvodnění střechy, filtrační šachtu, podzemní nádrž na dešťovou vodu a automatickým řízením čerpadla a sledováním hladiny vody. 

Projekt Backmann, Rakousko

Retenční systémy z PP potrubí, jež jsou vyráběny v závodě Napajedla, poskytují modulární řešení pro záchyt, opětovné využití a regulovaný odtok dešťové vody do kanalizace dle požadavků vodoprávního úřadu.

proč pipelife

Řešení PIPELIFE pro hospodaření s dešťovou vodou chrání váš majetek a zároveň zajišťuje, že váš domov, nebo vaše podnikání si zachová kvalitu a funkčnost. 

SLUŽBA NAVRŽENA NA MÍRU

Zajistíme, aby byl váš systém navržen tak, aby dokonale odpovídal vašim požadavkům.

EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Naše udržitelně vyráběné systémy jsou recyklovatelné a opakovaně použitelné, včetně produktů jako Stormbox E, který je vyroben ze 100% recyklovatelného materiálu. 

RYCHLÁ REALIZACE SYSTÉMU

Technická podpora PIPELIFE a modulární konstrukce výrobku zajišťují rychlou a bezchybnou instalaci. 


Jak vám můžeme pomoci?

*  Mandatory fields

PODPŮRNÉ NÁSTROJE

Dimenzování systému Stormbox

Produkty

Reference

Lidé ve společnosti PIPELIFE jsou prostě vynikající v tom, co dělají, a jejich plánování a rady byly fantastické. A to, že nám na místě ukázali, na co si dát pozor při instalaci systému, je známkou špičkových služeb. Existují i jiné společnosti, které poskytují produkty pro hospodaření s dešťovou vodou, ale partner, na kterého se můžete spolehnout, je v dnešní době důležitější než kdy jindy.

—     Heimo Zitz, Stavbyvedoucí / Süd West Bau, Rakousko

Společnost PIPELIFE jsme si pro tento projekt vybrali jako partnera a dodavatele, protože věříme ve vysokou kvalitu výrobků PIPELIFE a jejich rychlá dostupnost nám velmi vyhovovala. Navíc podpora na místě ze strany zástupce společnosti PIPELIFE pro servis v terénu byla velmi cenná pro zajištění úspěchu tohoto projektu.

—     Lukas Bäck, Projektový manager / Pichler Bau, Rakousko 

V souvislosti s výstavbou nového výrobního závodu ve Wróblowicích byly logickou volbou infiltrační a retenční boxy STORMBOX E od společnosti PIPELIFE, a to díky spolehlivosti systému, jeho cenové výhodnosti, snadné instalaci a technické podpoře zástupce společnosti PIPELIFE. Zároveň bych rád zdůraznil, že výběr a použití systému STORMBOX E pomáhá řešit problém plastového odpadu, což je v souladu s mými vlastními prioritami v oblasti životního prostředí.

—     Mariusz Wierzbicki, Majitel / Przedsiębiorstwo Darem Mariusz Wierzbicki, Polsko

Diskutujte o svém projektu

*  Mandatory fields

Vaše údaje budou považovány za důvěrné. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@pipelife.com. Zákonnost zpracování vašich údajů před odvoláním souhlasu zůstává nedotčena. Veškeré podrobnosti týkající se ukládání, zpracování a mazání údajů, jakož i vašich práv týkajících se používání vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.