Udržitelná produkce

Naší snahou je vyrábět produkty v nejvyšší možné kvalitě a přitom chránit životní prostředí podle svých nejlepších schopností. Z těchto důvodů investujeme do výzkumu a vývoje, pokračujeme ve zlepšování našich výrobních procesů a implementujeme různá opatření v celém dodavatelském řetězci.

Politika udržitelné výroby Wienerberger

Jako součást skupiny Wienerberger přijala a internalizovala společnost Pipelife politiku udržitelné výroby Wienerberger. Naším cílem je usilovat o ekologickou výrobu. Energii, suroviny a vodu používáme efektivně a zodpovědně a snižujeme emise CO2. Snažíme se také zvýšit podíl materiálů, které recyklujeme, v závislosti na technických a ekonomických možnostech, které máme k dispozici.

VÝZKUM, VÝVOJ A KONTROLA


Ve všech našich výrobních závodech jsou zavedeny systémy managementu kvality, včetně environmentálně relevantních faktorů. Většina našich továren je certifikována podle ISO 9001. Ve vybraných výrobních závodech splňujeme normy ISO 14001. Všechny provozovny Steinzeug-Keramo a Pipelife v Německu jsou již certifikovány pro energetický management podle DIN EN ISO 50001: 2011. Prostřednictvím probíhajících programů optimalizujeme výrobní procesy a šetříme na udržitelných zdrojích a nákladech. Jako příklady lze uvést Program zlepšování rostlin v odvětví cihel, Program excelence výroby ve výrobě betonových chodníků a přístup řízení Lean Six Sigma v divizi plastových trubek.

UDRŽITELNÉ ŘÍZENÍ DODAVATELŮ

S novou strukturou centralizovaného zadávání veřejných zakázek (Corporate Procurement) jsme vytvořili nejlepší možný rámec pro odpovědné řízení dodavatelů. V rámci našich obchodních vztahů věnujeme pozornost také dodržování ekologických a sociálních standardů ze strany našich dodavatelů. Kromě nového skupinového kodexu chování pro dodavatele, který bude zaveden a zaveden v roce 2019, plánujeme použít další nástroje na podporu odpovědného řízení dodavatelů. V průběhu roku 2018 prošli zaměstnanci Corporate Procurement cíleným školením organizovaným externím certifikačním orgánem, které jim umožní provádět audit našich dodavatelů od roku 2019.


Klíčové aspekty udržitelnosti pro naši výrobu

Irregation

Pečlivé používání vody

Vzácná komodita vody je využívána střídmě - například ji skladujeme v uzavřených okruzích a používáme vlastní zdroje vody. Voda je implicitní při výrobě plastových trubek, protože se používá v procesu chlazení. Při naší výrobě plastových trubek v Evropě je naším cílem snížit spotřebu vody z veřejných sítí na 0,85 kubických metrů na metrickou tunu produktu vyrobeného do roku 2020.

Stormwater

Vyvarování se nebezpečných látek

Při výrobě se svědomitě vyhýbáme nebezpečným látkám a nahrazujeme je. Wienerberger splňuje všechny zákonné požadavky v EU i na národní a regionální úrovni. Dodržování je neustále sledováno. Okamžitě jsou přijata nezbytná opatření, kdykoli je to nutné.

Catalogue

Dostupnost surovin

Dalším důležitým cílem je zajistit dlouhodobou dostupnost surovin. Abychom vyrovnali nedostatek, používáme včasnou detekci a zdroje surovin od různých dodavatelů. Druhotné suroviny jsou důležitým tématem z hlediska budoucí efektivnosti zdrojů. Jejich použití závisí jak na materiálech, tak na příslušných oblastech, ve kterých jsou aplikovány.

Wastewater

Použití recyklovaných materiálů

Pracujeme na zvýšení využívání recyklovaných materiálů v našem podnikání. Naším cílem při výrobě plastových trubek bylo do roku 2020 zvýšit podíl použitých recyklovaných materiálů na 70 kilogramů na tunu vyrobenou. S více než 75 kg použité druhotné suroviny na tunu bylo tohoto cíle dosaženo a ve skutečnosti bylo překročeno v 2018. S ohledem na vysokou relevanci tohoto tématu jsme si v roce 2018 stanovili nový a ještě ambicióznější cíl: Do roku 2020 chceme zvýšit množství druhotné suroviny na 85 kg na tunu vyrobených produktů, včetně až 50 kg externích druhotných surovin.

New Energy

Energetická účinnost a účinnost zdrojů

Naším cílem je zvýšit energetickou účinnost a efektivitu zdrojů a zároveň zlepšit atributy produktu. Při výrobě cihel Wienerberger a plastových trubek jsme si stanovili jasné a měřitelné cíle s definovanými termíny pro snížení specifické spotřeby energie a emisí CO2. Abychom splnili tyto vnitřní požadavky, neustále zvyšujeme energetickou účinnost výrobních procesů a využíváme zdroje energie s nejnižší možnou úrovní emisí.

Get in Touch

Ochrana obyvatel a přírody

Vážíme si dialogů o spolupráci s obyvateli našich výrobních a těžebních lokalit, protože jejich bezpečnost a ochrana zdraví jsou pro nás velmi důležité. Dalšími důležitými kritérii udržitelnosti jsou ochrana přírody a politika druhotného využívání. Bereme odpovědnost za sběr surovin v plastikářském průmyslu. Mezi tyto odpovědnosti patří ochrana přírody a práva regionálních zúčastněných stran v těžbě ropy na energeticky účinné zpracování v petrochemickém průmyslu.

Časté otázky

Vy, kteří pracujete s návrhem potrubních systémů, nebo jako dodavatel, máte pravděpodobně nějaké dotazy ohledně našich produktů a způsobu jejich použití. Pod tímto nadpisem jsme shromáždili řadu často kladených otázek, které obvykle dostáváme od našich zákazníků a partnerů.