Společnost Pipelife používá cookies k přizpůsobení webových stránek vašim potřebám. Soubory cookie, které jsou již v počítači, lze kdykoli smazat. Pokyny k výmazu lze nalézt v nastavení prohlížeče (v části "Nápověda" v nabídce prohlížeče). Více si přečtěte tuClose
Choose your region
NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

ČASTÉ OTÁZKY

 

Zde je souhrn odpovědí na poměrně často kladené otázky, většinou stručných, ale podle povahy problému někdy až obšírnějších. Zároveň jsou to také otázky, na které bývají poskytovány velmi často neúplné nebo nepravdivé odpovědi. Někdy jde jen o neznalost, často však se setkáváme i s vědomě zavádějícími formulacemi.

Otázky jsou rozděleny přibližně podle témat, ale protože ta se velmi často prolínají, stejné odpovědi lze nalézt ve více tematických skupinách.

Nejvíce nejasností panuje především ve všeobecných tématech o plastech a jejich chování a v základních vědomostech o trubkách, proto je všeobecná část nejrozsáhlejší.

 

1.Všeobecné:

1a) Druhy plastů pro trubky, chování plastů (a plastových trubek)

 1. Význam kruhové tuhosti trubek pro praxi
 2. Plastové trubky jsou prý nevhodné pro použití v zemi
 3. Proč se u plastových trubek neuvádí pevnost v tlaku (vrcholová pevnost)?
 4. Mohou plastové trubky časem měknout nebo se samovolně rozpadat?
 5. Mohou plastové trubky křehnout?
 6. Jak vypadá stárnutí plastových trubek?
 7. Jak se dá předpovídat životnost trubek z plastu?
 8. Ekologie běžných plastů
 9. Dovolené rychlosti dopravovaných látek v plastových trubkách
 10. Co je rychlé šíření trhliny?
 11. Co je polyetylén typ 100?
 12. Které materiály jsou klasifikovány jako PE 100RC?
 13. Obsahují plastové trubky změkčovadla?
 14. Jak vypadá srovnání životnosti plastů například s litinou?
 15. Jakou životnost mají trubky z plastu?
 16. Trubky z plastu jsou prý málo odolné proti oděru
 17. Které druhy polyetylénu se dají svařovat?
 18. Co je degradace plastů?
 19. Co přináší RC materiály?
 20. Mohou trubky z umělé hmoty stárnout?
 21. Jaký je rozdíl mezi plnivem a vyztužovadlem plastů?
 22. Co je to lineární a co rozvětvený polyetylén?
 23. Co je pomalé šíření trhliny?

 

 

1b) Trubky - základní pojmy, označování a třídění

 1. Označování rozměrů plastových trubek, DN trubek
 2. Co je to korugovaná kanalizační trubka?
 3. Plastové trubky jsou prý nevhodné pro použití v zemi
 4. Proč se u plastových trubek neuvádí pevnost v tlaku (vrcholová pevnost)?
 5. Jaké jsou druhy kanalizačních trub?
 6. Dvě normy pro žebrované kanalizační trubky
 7. Co znamená u plastových trubek údaj SDR?
 8. Co znamená u trubek označení DN/OD a DN/ID?
 9. Co jsou to koextrudované trubky?
 10. Co je a jak se měří kruhová tuhost trubek?
 11. Co je rychlé šíření trhliny?
 12. Jak se vyrábí trubky z umělé hmoty?
 13. CE značení trubek z plastových hmot
 14. Co je to MRS určitého materiálu?
 15. Co je pomalé šíření trhliny?
 16. Co znamená u plastů údaj MRS?

 

 

2.Ekologie:

 1. Ekologie běžných plastů
 2. Hrdlové spoje deformovaných plastových trubek jsou prý netěsné
 3. Uvolňují se při použití plastových trubek škodliviny?
 4. Obsahují plastové trubky změkčovadla?
 5. Je PVC škodlivé?
 6. Srovnání kanalizačních sítí v Evropě SMP
 7. Podrobně o těsnosti kanalizace z plastu

 

 

3.Kanalizace:

 1. Označování rozměrů plastových trubek, DN trubek
 2. Co je to korugovaná kanalizační trubka?
 3. Význam kruhové tuhosti trubek pro praxi
 4. Proč se u plastových trubek neuvádí pevnost v tlaku (vrcholová pevnost)?
 5. Jsou lepší kanalizační trubky plnostěnné nebo žebrované?
 6. Jaké jsou druhy kanalizačních trub?
 7. Hrdlové spoje deformovaných plastových trubek jsou prý netěsné
 8. Dvě normy pro žebrované kanalizační trubky
 9. Dovolené rychlosti dopravovaných látek v plastových trubkách
 10. Desatero o kanalizaci z plastu
 11. Co znamená u trubek označení DN/OD a DN/ID?
 12. Co jsou to koextrudované trubky?
 13. Co je a jak se měří kruhová tuhost trubek?
 14. Cena plastových trubek a cena kanalizace
 15. Plastové kanalizační trubky prý nesnášejí čištění tlakovými vozy
 16. Srovnání kanalizačních sítí v Evropě SMP
 17. Jaký je rozdíl mezi plnivem a vyztužovadlem plastů?
 18. Podrobně o těsnosti kanalizace z plastu

 

 

4.Vodovod (vnější i vnitřní):

 1. Při jaké venkovní teplotě lze svařovat polyetylenové trubky?
 2. Co je polyetylén typ 100?
 3. Které materiály jsou klasifikovány jako PE 100RC?
 4. Proč praskají v zimě vodovody?
 5. Jak vypadá srovnání životnosti plastů například s litinou?
 6. Které druhy polyetylénu se dají svařovat?
 7. Jak lze spojit polyetylénové trubky s polypropylénovými?
 8. Co přináší RC materiály?
 9. Jak lze spojit lineární polyetylén s rozvětveným?
 10. Dají se polyetylénové a polypropylénové trubky lepit?
 11. Jak spočítat dovolený tlak v trubce z umělé hmoty?
 12. Co je to lineární a co rozvětvený polyetylén?

 

 

5.Vsakování:

 1. Proč používat vsakovací systémy?
 2. Vsakování dešťové vody v českých podmínkách
6