Společnost Pipelife používá cookies k přizpůsobení webových stránek vašim potřebám. Soubory cookie, které jsou již v počítači, lze kdykoli smazat. Pokyny k výmazu lze nalézt v nastavení prohlížeče (v části "Nápověda" v nabídce prohlížeče). Více si přečtěte tuClose
Choose your region
NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Pipelife Czech s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005477.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců prostřednictvím podnikového vzdělávání. Do projektu plánujeme zapojit celkem 50 osob.

Projekt předložila společnost Pipelife Czech s.r.o. spolu s partnery s finančním příspěvkem, kterými jsou AUDIT AND TAX, s.r.o., KMA TRADE s.r.o. a ADEON CZ s.r.o.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, celkové způsobilé náklady ve výši 2 256 610,00 Kč.

 

Vzdělávací aktivity budou ukončeny nejpozději do 31.1.2019

 

 

7
LogoOPZbarevn