Společnost Pipelife používá cookies k přizpůsobení webových stránek vašim potřebám. Soubory cookie, které jsou již v počítači, lze kdykoli smazat. Pokyny k výmazu lze nalézt v nastavení prohlížeče (v části "Nápověda" v nabídce prohlížeče). Více si přečtěte tuClose
Choose your region
NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

Značka kvality ADPP

Evropský trh zavedl značku CE, která má být všemocným „pasem“ pro volný pohyb zboží v Unii. Pravidla použití značení CE určují tzv. harmonizované normy. U trubních systémů podle nich stačí, aby výrobce vystavil ES prohlášení na základě zkoušky několika parametrů, vyjmenovaných v harmonizované normě a pak smí používat značku CE. Příslušné zkoušky si může provést třeba sám, není nutná účast žádného certifikačního orgánu (státní zkušebny).

Harmonizované normy pro potrubní systémy podstatně redukují rozsah zkoušených parametrů oproti příslušným výrobkovým normám, nezaručují proto kvalitu výrobků!

Důsledků značení CE - odbourání nezávislé kontroly a zaplavení trhu méně dobrými až nekvalitními výrobky se bojí nejen zákazníci, ale také výrobci a dovozci kvalitního zboží. Pokud totiž dojde k problému, řekne se, že na vině je „nějaký plast“ a nikdo nerozlišuje, kdo byl jeho dodavatelem. To může škodit jak pověsti dodávajících firem, tak i plastových potrubí všeobecně.
Doposud této hrozbě zabraňuje státem uzákoněná certifikace výrobků (zákon 22/1997 o technických požadavcích na výrobky). S nástupem harmonizovaných norem nezávislé kontroly skončí a zůstane jen značka CE. Zatím se na schválení zmíněných harmonizovaných norem pro potrubí čeká, ale je jasné, že platit začnou už brzy.

Záruku kvality může poskytnout například dobrovolná certifikace a označení důvěryhodnou značkou, podobně jako v řadě dalších zemí. Takovou značku pro potrubí jsme získali od ADPP (Asociace dodavatelů plastových potrubí).

 q-adpp


Značku kvality ADPP (Q-ADPP) získá přihlášený výrobek po prověření podmínek, zaručujících rovnoměrnou kvalitu výroby (Systém řízení jakosti dle ISO), a po odzkoušení dodaných vzorků podle evropských norem. Zkušební postupy pro Q-ADPP vycházejí z příslušných norem a v podstatě téměř zachovávají dosavadní rozsah hodnocení dle zákona, hodnotí tedy podstatně více parametrů než podle CE.
Vyhovujícímu výrobku udělí ITC z pověření ADPP na tři roky licenci k používání značky. Během doby platnosti licence proběhne nezávislá kontrola kvality výrobků formou odběru výrobků přímo na trhu. Zboží bude náhodně odebráno například u prodejce dané firmy, a opět budou provedeny příslušné zkoušky, podle jejichž výsledku je licence ponechána v platnosti, eventuálně pozastavena, při opakované neshodě i zrušena. Po třech letech proběhne opakovaná certifikace.

Značka kvality není výsadou členů ADPP – může se o ni ucházet libovolný výrobce nebo dovozce. Licence umožňuje dodavateli opatřit své výrobky, jejich obaly nebo propagační materiály značkou kvality.
Zákazník při koupi takto označeného výrobku získává jistotu, že jde o kvalitní produkt, odpovídající evropskému standardu, jehož kvalita je trvale a nezávisle sledována.
  
Své výrobky již Pipelife Czech nechal certifikovat, viz Certifikáty.