Společnost Pipelife používá cookies k přizpůsobení webových stránek vašim potřebám. Soubory cookie, které jsou již v počítači, lze kdykoli smazat. Pokyny k výmazu lze nalézt v nastavení prohlížeče (v části "Nápověda" v nabídce prohlížeče). Více si přečtěte tuClose
Choose your region
NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

Politika jakosti a ochrany životního prostředí

Vedení společnosti PIPELIFE CZECH, s.r.o., staví na dlouholetých zkušenostech svého majitele PIPELIFE International Holding GmbH, Wiener Neudorf v oblasti jakosti. Vytváří podmínky pro zlepšování zavedeného systému jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 a podporuje systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001.

Strategickým cílem PIPELIFE CZECH, s.r.o. je, být ve vztahu k zákazníkovi spolehlivým dodavatelem plastových potrubních systémů jak z pohledu vysoké kvality, tak šíře nabízeného sortimentu, ale i poskytovaných služeb při trvalém snižování dopadů na životní a pracovní prostředí,

PIPELIFE CZECH, s.r.o. se v rámci politiky jakosti a ochrany životního prostředí zavazuje:

  • Sledovat a plnit evropské a národní legislativní požadavky vztahující se k produkci výrobků a poskytovaných služeb, ochraně životního a pracovního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochraně.
  • Spolupracovat s orgány státní správy, zainteresovanými stranami a zájmovými skupinami na plnění oprávněných požadavků při ochraně životního prostředí a zlepšování kvality výrobků a služeb.
  • Zajistit systém vzdělávání s důrazem na zvyšování povědomí všech pracovníků o vlivu jejich činností na životní a pracovní prostředí, kvalitu výrobků a poskytované služby.
  • Audity se zaměřit na trvalé zlepšování systému jakosti a environmentálního managementu.
  • K prevenci znečišťování, kontrole a systematickému snižování vlivu svých aktivit na životní a pracovní prostředí – šetření zdrojů.


Dokument ke stažení naleznete ZDE.