Choose your region
NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

PRODUKTY

Kanalizační systémy

Kanalizační potrubí

Široký sortiment kanalizačních systémů z různých materiálů, konstrukcí stěn, v kruhových tuhostech SN 4 až SN 16, včetně hi-tech produktů PP Master, PVC Quantum SN12 a novinky PP Wastic SN 10. Bohatá nabídka kanalizačních šachet revizních i vstupních.
Vodovodní systémy

Vodovodní potrubí

Potrubí z PE 100+, trubky SUPERPIPE z PE 100RC a hi-tech potrubí ROBUST SUPERPIPE z PE 100RC s dodatečnou ochrannou vrstvou. Nabídku doplňuje klasický PVC trubní systém a trubky pro vrtané studny.
Plynovodní systémy

Plynovodní potrubí

V nabídce Pipelife Czech s.r.o. je standardní potrubí z PE100+ v řadách SDR 11 a SDR 17,6 a varianta ROBUST PIPE s dodatečnou ochrannou vrstvou z pěnového PE. Dále chráničky pro plynovodní potrubí.
Drenážní systémy

Drenáže

Systémy pro běžné i nejnáročnější podmínky včetně drenážních šachet. Umožňují najit optimální řešení pro všechny druhy staveb.
Kabelové chráničky

Kabelové chráničky

Kompletní systém ochrany optických i metalických kabelů proti poškození, včetně dělených chrániček, kabelových žlabů a dalšího příslušenství pro uložení v zemi.
Ekosystémy

Ekosystémy

Komplexní systém Raineo pro hospodaření s dešťovou vodou a systém Georex pro získávání zemního tepla z geotermálních vrtů.
Vnitřní odpady

Vnitřní odpady

Je nabízen dnes už klasický systém HT odpadních trubek a tvarovek z polypropylénu, snášejících průtok horkých splašků. Zákazníci s vysokými nároky na minimalizací hluku generovaného potrubím ocení moderní tichý systém MASTER 3.
Sanita a topení

Sanita a topení

Rozvody teplé vody a vytápění budov vyžadují potrubí odolné vysokým teplotám. V nabídce Pipelife si můžete vybrat mezi klasickým svařovaným systémem z PP-R a vícevrstvým trubním systémem RADOPRESS, spojovaným lisovacími tvarovkami.
water