Choose your region

NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

Fúze Pipelife Czech s.r.o. a INSTAPLAST Praha, a.s.

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vám oznámit, že společnosti INSTAPLAST Praha, a.s., se sídlem Brandýs nad Labem, Zápy 151,PSČ 250 01, IČ: 264 42 906, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka7156 a Pipelife Czech s.r.o., se sídlem Otrokovice, Kučovaniny č.p.1778, PSČ 765 02, IČ: 607 09 391, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15444, dovršují ke dni 1.8.2009 přeměnu
dle zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“), konkrétně vnitrostátní fúzi sloučením těchto dvou společností.

Právní účinky fúze sloučením obou společností nastanou ke dni 1.8.2009, jak již bylo rozhodnuto
pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně č.j. F27661/2009 ze dne 16.6.2009, právní moc ke dni 2.7.2009. Ke dni 1.8.2009 bude zveřejněn zápis fúze v obchodních rejstřících u obou dotčených společností, a stane se tak veřejně známým i vůči všem třetím osobám.

Dnem 1.8.2009 se v důsledku fúze bez likvidace zrušuje a zaniká společnost INSTAPLAST Praha, a.s., bude k tomuto dni vymazána z obchodního rejstříku a veškeré její jmění (tj. věci, pohledávky, jiná práva a závazky, včetně zaměstnanců, práv a povinností z pracovněprávních vztahů) přejdou dnem 1.8.2009 bez dalšího přímo a ze zákona na společnost Pipelife Czech s.r.o.
S účinností ke dni 1.8.2009 přebírá tedy společnost Pipelife Czech s.r.o. ze zákona i práva a
povinnosti ze smluvních vztahů, jejichž účastníkem byla společnost INSTAPLAST Praha, a.s.