Choose your region
NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

Systém sedlových odboček Plus

Společnost Pipelife nabízí ve svém sortimentu systém sedlových odboček Plus. Systém je vybaven
speciálním kulovým kloubem, který umožňuje aplikaci i v místech s rizikem pohybu zeminy, případně v místech s nekompaktními geologickými podmínkami. Kloub umožňuje pohyb ± 10° stupňů kulové rotace, což výrazně usnadňuje napojování do hlavní stoky. Flexibilní napojení zaručuje spolupůsobení se zeminou a eliminuje možnost vzniku netěsnosti. Systém je vhodný pro připojení různých typů plastových trub (korugované, hladké, spirálově ovíjené).

Více informací najdete zde.

easy-clip_pipelife