Choose your region

NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

Výstava Vodovody – kanalizace 2013

Pod zkráceným názvem VODKA je tato výstavní akce již léta dobře známa všem odborníkům z oboru vodovodů a kanalizací. Získala široké spektrum stálých návštěvníků a v oblasti potrubí pro infrastrukturu představuje pro společnost Pipelife nejdůležitější možnost prezentace.
Organizace výstavy přinesla tentokrát tři změny:
Letošní ročník byl první v prodlouženém dvouletém intervalu, protože jen málo firem v tomto oboru přináší každoročně horké novinky.
Kromě toho se letos VODKA osamostatnila a zdá se, že nově zvolené místo konání – místo dosavadního Brna (BVV) to je od letoška výstaviště Praha Letňany - přilákalo větší počet vystavovatelů, ale i návštěvníků – Moraváků proti Brnu neubylo, českých návštěvníků přibylo.
Letos se Pipelife důstojně prezentoval moderním, velmi působivým a vzdušným stánkem. V příjemném prostředí letňanského výstaviště ho během tří dnů navštívila řada odborníků z vodáren a projekčních ústavů, ale i pracovníků stavebních firem, státní správy, odborného školství a ekologů.
Nečekaně vysoký počet návštěvníků byl letos celkem rovnoměrně rozdělen do všech tří dnů, takže obvykle slabší první den se „nekonal“. Třetí den se vyznačoval převahou návštěvníků z oblasti projekce.
V rámci kanalizačních systémů představila společnost Pipelife především osvědčený, přesto však dále inovovaný třívrstvý kanalizační systém z PVC s názvem Quantum SN 12 a jeho čerstvou výkonnější verzi SN 16, dále kanalizační systém PP Master SN 10 a SN 12. Byla prezentována rovněž vstřikovaná šachtová dna DN 630, DN 800 a DN 1000 s integrovanými hrdly.
Novým ekologickým přístupům odpovídá komplexní systém hospodaření s dešťovou vodou Raineo, jehož důležitým komponentem je vsakování pomocí již známého stavebnicového systému Stormbox. Novinkou je výpočetní program pro projektování vsaků se Stormboxy, vycházející z nové české normy.
V četných konzultacích byly zájemcům ochotně prezentovány přednosti výrobků a zodpovězeny nejrůznější dotazy obchodního i technického rázu, došlo i k řadě neformálních setkání.
Zdá se, že návštěvníci mají v dnešní době jasnější představu o kvalitě a rozsahu informací, které na výstavě chtějí dostat, a vyžadují od vystavovatelů vstřícnost a profesionální přístup. Silné zázemí mezinárodní společnosti Pipelife, trvale vysoká kvalita výrobků, obchodního i technického servisu, a účinná marketingová podpora jim to zaručují a jsou předpokladem, že utužené stávající i zatím křehké nově navázané kontakty povedou k rostoucí oblibě výrobků a služeb české jedničky v plastových potrubních systémech.