Choose your region

NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

Raineo, systém hospodaření s dešťovou vodou

Prohřešky při hospodaření s vodou způsobují často její nedostatek. Spolu se záplavami přispívají k erozním jevům, znečišťování vody a ve svém důsledku přinášejí i vyšší poplatky za dodávku pitné vody.

Pipelife proto nyní přichází s komplexním systémem efektivního hospodaření s vodou. Nový systém Raineo® slouží k zachycování, zadržování a efektivnímu využití dešťové vody, případně k jejímu bezproblémovému vsakování do země. Systém Raineo® vychází z požadavků Evropské unie a splňuje nejpřísnější dnešní požadavky. Kvalita surovin a komponentů zaručuje dlouhou životnost, vysoká technická úroveň výrobků i projekce garantuje spolehlivou funkci po celé generace.1.    Místa vhodná pro aplikaci
 • silnice, parkoviště, letiště
 • plochy městských aglomerací
 • plochy průmyslových i sportovních areálů 
 • zemědělské plochy

2.     Zachycování a transport

 • uliční vpusti, liniová a bodová drenáž 
 • kanalizační šachty různé konstrukce a velikosti
 • kanalizační potrubí různých systémů

3.    Čištění a úprava

 • separace mechanických nečistot (písek)
 • separace olejů a ropných látek, tuků
nebo:
 • kombinované filtry pro separaci písku, olejů a benzínu,
 • s chemickým filtrem těžkých kovů.

4.    Bezpečné shromažďování

 • modulární systém Stormbox s geotextilií pro vsakování do zeminy
nebo
 • s nepropustnou fólií pro další efektivní využití 
 • napojení čerpadel
 • řízený odtok do kanalizace.

5.    Přístup pro čištění, kontrolu a údržbu potrubí, filtrů a dalších komponentů

 • inspekční otvory a přístupové šachty
 • všemi směry čistitelné jednotky Stormbox

Raineo - hospodaření s dešťovou vodou - prospekt