Choose your region

NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

Proč praskají v zimě vodovody

Mráz může mít na vodovodní potrubí uložené v zemi dvojí účinek

  1. Zamrzne voda v potrubí a vznikne led o vyšším objemu než voda
     
  2. Zamrzne zemina v okolí trubek. Většinou se jedná o vrstvy s ne zcela stejnými vlastnostmi. Při zmrznutí zemina mění svůj objem v závislosti na obsahu vody a dalších vlastnostech. Různé vrstvy se proto roztahují různě a přitom dochází k pohybům zeminy, spojenému s velkým silovým působením. Síla pak působí i na potrubí.

Vodovodní potrubí má být podle normy uloženo v nezámrzné hloubce. Někdy to ovšem provést nelze, jindy celou pokládku někdo „trochu ošidil“.

Pokud je použito potrubí z litiny nebo oceli, mohou zmíněné jevy přispět k jejich destrukci. Platí to nejen pro potrubí starší, ale i pro potrubí zcela nová. To vše je důvodem každoročních zimních zpráv o prasklých potrubích nebo zaplavených vozovkách či sklepech.

Již delší dobu jsou na trhu plastová vodovodní potrubí, pro venkovní použití převážně z polyetylénu. Plasty jsou pružné a zvláště polyetylén si zachová pružnost i při teplotách pod bodem mrazu – naprosto mu nevadí zmrznutí obsahu ani posuny zeminy. Můžete se o tom sami přesvědčit, pokud necháte v polyetylénové láhvi zmrznout vodu nebo pokud se pokusíte při teplotách kolem minus 30° rozbít polyetylénovou vodovodní trubku. I u vodovodních řadů s polyetylénovým potrubím může dojít k haváriím, ale ty jsou způsobeny silovým působením zeminy na armatury, které dosud často bývají z litiny.

Bylo by vhodné, aby si uživatelé nebo provozovatelé, ale třeba i občané s veřejnou vodovodní přípojkou uvědomili cenu, kterou stojí opravy, nehledě na nepohodlí při výpadku dodávky vody a na nelehké pracovní podmínky opravářských čet, a pořídili si potrubí, které je i za mrazu spolehlivé.