Choose your region

NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

Systémy lokálního vsakování

Voda začíná být strategickou surovinou. Její nejběžnější zdroj, deště, jsou méně časté, zato daleko vydatnější. lntenzivní stavební činnost však zmenšuje plochy, na kterých může dešťová voda vsakovat do země, většina relativně čisté srážkové vody je proto bez užitku odvedena do kanalizace.

Kromě toho je odtok dešťové vody důležitý také při prevenci záplav. Odtoková zařízení jsou všeobecně spojována s povrchy jako jsou dlážděná parkoviště nebo střechy budov, které umožňují dešťové vodě spíše stéci s povrchu, než vniknout do země.

Novým, velmi žádoucím trendem v hospodaření s dešťovou vodou je její shromažďování (zadržování) nebo řízené vsakování do země. Sběrné nádrže umožňují, aby zadržovaná voda tekla do dešťové kanalizace nebo odvodňovacích trubek menší rychlostí, takže potoky a řeky
nepřijímají v krátkém časovém intervalu nadměrný odtok, který by způsobil vylití vody z břehů.
Pipelife Czech s.r.o. nabízí sofistikovaný systém, sloužící ke vsakování nebo k zadržování vod.

Katalog naleznete v sekci DOWNLOAD.