Choose your region
NAPIŠTE NÁM · Languages: CZ | EN | DE | RU
Menu

Energetická politika Pipelife Czech s.r.o.

Vedení společnosti Pipelife s.r.o. staví na dlouholetých zkušenostech a vytváří podmínky pro zlepšování zavedeného systému jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 a podporuje systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001.

Strategickým cílem Pipelife Czech s.r.o. je být ve vztahu k zákazníkovi spolehlivým dodavatelem plastových potrubních systémů jak z pohledu vysoké kvality, tak šíře nabízeného sortimentu, ale i poskytovaných služeb při trvalém snižování dopadů na životní a pracovní prostředí.

Pipelife Czech s.r.o. se v rámci energetické politiky zavazuje k:

  • Snižování energetické náročnosti, která je konkretizována strategickými a operativními energetickými cíli, které jsou systematicky kontrolovány a podporovány zajištěním informací a potřebných zdrojů.
  • Dodržování všech relevantních zákonných a jiných požadavků s podporou nakupování energeticky efektivních výrobků a služeb.
  • Zajištění systému vzdělávání s důrazem na zvyšování povědomí všech pracovníků o vlivu energetické  náročnosti a hospodaření s energií při vytváření výrobků a poskytovaných služeb.
  • Auditu zaměřený na trvalé zlepšování systému managementu hospodaření s energií.

Dokument ke stažení ZDE.